Štátny znak

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Zvolen / Detva / Krupina


OZNAM

Dňa 1.3.2013 bola spustená nová web stránka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen na adrese:

www.upsvar.sk/zv

Obsah bude pridávaný a aktualizovaný už len na novej stránke a táto stránka bude časom úplne zrušená.